Zurich Sigorta İş İlanları 2017

Zurich Sigorta 2015 yılında personel alımı gerçekleştirecek.

Zurich Sigorta insan kaynakları biriminin yaptığı açıklamalara ve sitelerinde yaptıkları duyurulara göre düzenlediğimiz sayfamızda Zurich Sigorta iş ilanlarını inceleyebilir, firma hakkında bilgi sahibi olabilir ve dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

Çalışabilmek için yaş sınırı: Minimum yaş sınırı 18’dir.

Çalışma Saatleri: Çalışma saatlerimiz 08:30 – 17:30 saatleri arasındadır.

Uygun Pozisyonlar: Global İşler Uzmanı, Nakliyat Sigortaları Uzmanı, Banka Satış Uzmanı, Teknik Destek Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Analiz Uzmanı, Yangın Sigortaları Uzmanı, Bölge Satış Uzmanı, Ticari Satış Destek Uzmanı, İç Denetim Uzmanı

Yazdırılabilir Başvuru Formu: Yok.

Başvuru Kanalları: Kariyer.net – Resmi Web Sitesi

İnsan Kaynakları Yönetimi bir Duyarlılıktır

Artık “bilgi” kişisel ve toplumsal olduğu kadar kurumsal anlamda da değişim ve dönüşümlerin merkezkaç kuvveti. Bu gücü üreten ve eşzamanlı olarak yönetenin “insan” olduğu aklımızdan hiç çıkmamalı; bilgiyi doğru üretme, dönüştürme ve geliştirme arzusu duyan çalışanlar, bir yandan kişisel başarı öykülerini yazarken, aslında kurumlarının da başarı destanına imza atmaktadırlar.

Mutlu ve başarılı bir yaşam deneyimini paylaşmayı hedeflediğimiz çalışanlarımızın, benzersiz bireyler olarak ihtiyaçlarına duyarlı bir kurum iklimi yaratmak ve her çalışanımızın kendini gerçekleştirme potansiyelinin kurum amaçları doğrultusunda açığa çıkmasını sağlamak temel ilkemizdir.

Açık, etkin ve hızlı iletişim ortamı ve kendini aşmak isteyen enerjisi ile Zurich Sigorta, ekip başarısının esas olduğu, adil, coşkulu ve hedef odaklı bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Kanatlı Bir Yıldız Olmak İstiyorsan…

  • “Başarısız olma korkusu” davranışlarımızı başkalaştırır; bu nedenle işe alım süreçlerimizde adayımızı doğru tanıyabilmek için kendisini rahat hissettirmek ilkemizdir.
  • Herkesin diğerinden daha iyi yapabileceği şeyler mutlaka vardır; Zurich Sigorta’da işe alım süreci “göreve uygun olup olmadığınıza” odaklanırken sizin de “kurumun size uygunluğunu değerlendirebileceğiniz” bir bilgilendirme ortamı yaratır.
  • Sektör deneyimli adayları veya yetiştirmek üzere yeni mezunları tercih ettiğimiz poziyonları insan kaynakları işe alım siteleri aracılığı ile duyuruyoruz. Bu pozisyonlar sigortacılık mesleğine özgü bankasürans satış, reasürans, hasar, underwriting, risk mühendisliği gibi görevler veya destek birim pozisyonları dediğimiz mali işler, ürün yönetimi & geliştirme, insan kaynakları, satış destek gibi görevler de olabilir. Özgeçmişini gönderen tüm adaylarımız İnsan Kaynakları Biriminden ayrıntılı bilgi alabilirler.
  • Tüm alım süreci İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından, göreve ve gerektirdiği becerilere göre belirlenen değerlendirme yöntemleri esas alınarak gerçekleştirilir. Bu yöntemler yazılı sınav, grup mülakatı, yapılandırılmış mülakat, mesleki kişilik envanterlerinin uygulanması olabilir. Adaylara izleyecekleri süreç hakkında mutlaka önceden ve ayrıntılı bilgi verilir.
  • Görüşmelere İnsan Kaynakları ve başvurulan birimi temsil eden işkolu yöneticileri katılırlar. Kurum ve birime en uygun adaya görev teklif edilir. Görüşülen tüm adaylara en geç 3 hafta içerisinde bilgi verilir.

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın performansının “kurum performansına” katkısının adil bir sistemle ölçülmesi amacıyla çalışan ve yöneticiler yıllık hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşma düzeyini görüşerek gelişim planları yaparlar. Zurich Sigorta’da yükselmenin öncelikli koşulu “uzun süreli ve üstün başarılı performanstır”.

Şirket İçi Yetenek Yönetimi

Çalışanlarımızın görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli araçları sağlama, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için gerekli fırsatları sunma sorumluluğu taşıyoruz. Bu nedenle Zurich Sigorta’da açık pozisyonların öncelikle Zurich Sigorta çalışanlarıyla paylaşılması esastır; Uygun görevler için kurum içinde “Kariyer Fırsatları Bülteni” yayınlanır. Yükselme kriterlerinin bilindiği, çalışanların yatay-dikey alanlarda tercih edebilecekleri kariyer yolları konusunda ışık tutan bir İnsan Kaynakları Yönetimi hedefliyoruz; Zurich Sigorta’da “Performansı ve Potansiyeli Yüksek” olan çalışanlar özel gelişim programları ile desteklenmektedir.

Eğitim ve Gelişim Planlaması

Her çalışanın yıllık dönem içinde gelişim ihtiyaçları çalışan ve yöneticisi ile birlikte belirlenir. Oryantasyon, rotasyon, yurtiçi, yurtdışı teknik eğitimler, kişisel gelişim programları, sertifikasyon programlarının içerik ve süreleri ihtiyaca göre tasarlanır. Eğitim sonuçları ölçülür, değerlendirilir, kurum içi eğiticiler eğitim etkinliği göstergelerine göre ödüllendirilir.

Sosyal Olanaklar

Servis ile ulaşım imkanı, çalışanlarını ve bağımlılarını kapsayan özel sağlık sigortası, hayat sigortası, yemek kartı, Grup çalışanları ürün ve hizmetlerinden çeşitli avantajlarla yaralanma şansı vardır. Zurich Sigorta’da ücret paketi yılda 12 kez ödenen maaş ve kurum başarısına göre belirlenen performans ödüllendirmesinden oluşmaktadır. Ücretlendirme şirket içinde adil, sektöre duyarlı, kıdemi ödüllendiren ancak performansı ön plana çıkaran bir anlayış içersinde yürütülür.

Toplumsal Duyarlılık Çalışmaları & Etkinlikler

Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler aylık iletişim bülteni ile duyurulmakta, çalışanların kişisel organizasyonlarına destek verilmektedir. Sivil Toplum örgütlerine destek vermek isteyen çalışanlarımız Zurich Gönüllülük Kulübü’ne üye olarak uygun zamanlarında gönüllülük çalışmalarına destek verebilmektedirler.

 

Aramalar: , , , , , , , ,

 

More Posts in İş İlanları

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir