Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır ilgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları.

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları. c) Yabancı ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adayların:

1) Profesör kadroları daimi statüde olup. başvuracak adayların başvuracakları Anabılım Dalını, belirtir dilekçelerine: özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe.

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabılım dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerim ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

7) İLK BAŞVURU TARİHİ: 05.012015

SON BAŞVURU TARİHİ: 30.01.2015

Sınav Programı:

Yardımcı Doçentler için Tarih Saat Yer

Yabancı Dil Sınavı 04.022015 10.00 ilgili Birimlerde

BİRİM/BÖLÜM AÇKLAMALAR
ANABİL] M/ANASANAT DALI/PFOGRAMI Profesör Yardımcı Doçent
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Arazi ve Su Kaynakları 1 Toprak verimliliği alanında çalışmış olmak
TIP FAKÜLTESİ
Farmakoloji 1 Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak.
FBI FAKÜLTESİ
Biyokimya 1
Anorganik Kimya 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Hafızlık Belgesi olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon 1 Stratejik yönetim alanında doktora yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon 1 Stratejik liderlik alanında çalışma yapmış olmak.
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 1 Çalışma Psikolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi 1 Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
TURİZM VE GTR İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU
Konaklama İşletmeciliği Bolumu 1 Konaklama İşletmeciliği bölümü veya İşletme veya iktisat bölümü alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Konaklama İşletmeciliği Bölümü 1 Konaklama İşletmeciliği bölümü veya İşletme veya iktisat bölümü alanlanndan birinde doktora yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğitimi Programı 1 Stres konusunda doktora yapmış olmak.
Spor Yöneticiliği Bölümü 1 Otistik çocuklarda egzersiz konusunda doktora yapmış olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir