Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

Sınav Programı : Tarih : 24.03.2017 Saat : 14:00 Yer: İlgili Birimlerde
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı
BİRİM /BOLÜM Profesör Yardımcı Doçent
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
FEN FAKÜLTESİ
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 1 Fuzzy küme teorileri ve topolojik özellikleri hakkında çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İstatistik 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Endodonti 1 İlgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 1 İlgili alanda uzmanlık yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Eğitimi 1 Dil Bilim alanında doktora yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik 1
Dramatik Yazarlık 1
TIP FAKÜLTESİ
Aile Hekimliği 1 Kadınlarda meme sağlığı, üreme sağlığı ve cinsel disfonksiyon konularında eğitimler almış olmak, cinsel tutum ve davranışlarla ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Süt Teknolojisi 1 Süt ürünleri üzerine çalışmış olmak.
Hidrolik 1
Ulaştırma 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Hayvansal Biyoteknoloji 1 Arılar üzerinde çalışma yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Avlama Teknolojisi 1 Su ürünleri alanında uzaktan algılama ve balıkçılık yönetimi üzerinde çalışmış olmak.
 

Aramalar: , , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir