Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

*Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

*Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

*Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

*Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi,Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8.Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.trweb adresinde duyurulacaktır.

– Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

– Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 30/12/2014 mesai bitimine kadardır.

KADRO NO KADRO UNVAN DERECE BÖLÜM/ANABİLİM DALI ADET İLAN AÇIKLAMASI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
9 Doçent 1 Sosyoloji / Genel Sos. ve Metodoloji 1
426 Profesör 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik / Genetik 1 Bitki Moleküler Hücre Biyolojisi ve Çevre Biyoteknojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
431 Doçent 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik / Genetik 1 Streptomyces genetiği ve genotoksisite üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
27 Yrd.Doç. 1 Eğitim Bil. / Eğit. Programları ve Öğretim 1 Eğitim Programaları alanında doktora yapmış ve öğretmenlerin mobil uygulamalarına yönelik çalışmaları olmak.
151 Yrd.Doç. 1 B.Ö.T.E / B.Ö.T.E. 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü lisans programı üzerine çalışmış olmak.
177 Yrd.Doç. 1 İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi 1 İlköğretim bölümünde doktora yapmış ve genetik okuryazarlık konusunda çalışmış olmak.
377 Doçent 3 Eğitim Bil. / Eğt. Yönt. ,Teftişi, Plan. ve Eko. 1 Öğretmen performansı ve eğitim örgütlerinde liderlik konularına yönelik çalışmaları olmak.
470 Yrd.Doç. 3 İlköğretim / Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 Sosyal bilgiler eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dikkat ve motivasyon konusunda çalışmaları olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
115 Yrd.Doç. 1 Şehir ve Bölge Planlama 1
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
1160 Yrd.Doç. 4 Temel İslam Bil. / Tefsir 1 Yüksek lisans ve Doktorasını Temel İslam Bilimleri anabilim dalında yapmış olmak.

Kur’an İlimleri ve İşari Tefsir konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
323 Yrd.Doç. 1 Geomatik Müh. / Fotogrametri 1 Yakın resim fotogrametrisi ve videogrametri konularında çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
333 Doçent 2 Kamu Yönetimi / Yönetim Bilimleri 1 Kamu yönetimde açıklık ve sosyal sorumluluk üzerine çalışma yapmış olmak.
498 Doçent 2 Maliye / Bütçe ve Mali Planlama 1 Bütçe hakkı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
660 Doçent 3 İktisat / Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelş. 1 Rekabet gücü ve karşılaştırmalı üstünlükler alanında çalışmaları olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.
465 Yrd.Doç. 4 Uluslararası Ticaret 1 İşletme bölümü yönetim ve organizasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Alanında 3 yıl uluslararası tecrübeye sahip olmak.

175 Yrd.Doç. 5 Uluslararası Ticaret 1 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve iktisadi bütünleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BANAZ M.Y.O.
23 Yrd.Doç. 1 İnşaat / İnşaat Teknolojileri 1 Alkalilerle aktivite edilmiş yüksek fırın cüruflu harçların performansının geliştirilmesi konusunda çalışması olmak.
SİVASLI M.Y.O.
514 Yrd.Doç. 1 Bitkisel ve Hayv. Ürt. / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 1 Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri Bölümünde yüksek lisans ve Endüstri Bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Bitkilerde anter kültürü, kimyasal mutagen uygulamasıyla varyasyonun oluşturulması ve moleküler markırlarla tanımlanması konularında çalışmalar yapmış olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir