Trakya Üniversitesi Sözlemeli Personel Alımı 2017

Trakya Üniversitesi Sözlemeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Mühendis 1 Elektrik Mühendisliği Lisans mezunu olmak,Enerji Yönetici Sertifikası bulunmak ve Elektrik Mühendisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak.
Mimar 1 Mimarlık bölümü Lisans mezunu olmak,Üniversitelerde Mimar olarak en az 1 yıl çalışmış olmak ve mimari tasarım programı olan “REVİT”i kullandığını belgelendirmek.
Hemşire 1 Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak

ARANANILAN KOŞULLAR

1-657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3-Nöbet usulü çalışmaya engel halinin bulunmaması,

4-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi,

3-Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen sertifika, belge ve çalışmaya ilişkin evraklar.

4-2014 KPSSP3 puanını gösteren belge,

5-1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru / Beyan formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tradresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

 

Aramalar: , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir