Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

-(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM DALI ALANI:
Doçent 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Veteriner gıda hijyeni ve teknolojisi alanında doçent olmak, gıda patojenlerinde PCR ve 16S rRNA dizi analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Relativistik ortalama alan modeli ve yapay sinir ağları ile çekirdek taban durum nükleer özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Azerbaycan’daki dil ve edebiyat öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Moleküler bakteri sistematiği alanında çalışmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Konaklama İşletmeciliği Hizmetkar liderlik ve iş tatmini konusunda çalışmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Vaizlerin mesleki faaliyetleri ve yeterlilikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir