Şefaatli Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2017

Şefaatli Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT İLİ/ ŞEFAATLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a) 5393 sayılı Belediyeler Kamın un un 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı , unvanı , adedi , cinsiyeti, öğrenim durumunu belirten 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

Sıra No. Sözleşmeli Çalışacak Ünvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu
1 Tekniker

Metalürji ve Malzeme

T.H.S. 1 Önlisans

Metalürji ve Malzeme mezunu

1-) Giriş Sıanv Şekli : Sözlü mülakat olarak tek aşama yapılacaktır.

2-)Sözlü Sınav Tarihi – Yeri: 28.01.2015 Çarşamba günıi saat 10:00 1 da Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz Önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için İstenen belgelere gerçeğe aylan beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hale talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 . Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup , konusunda faaliyette bulunup en az 2 yıllık deneyimi olmak.
 3. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak,
 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere , ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara , zimmet .ihtilas, i iti kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik , inancı kötüye kullanma , yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma . Devlet sırlarım açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 5. Herhangi bir sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almamak ve başka bir kurum ile sözleşmesi bulunmamak.
 6. KPSS puanı KPSSP93[1] [2] [3] [4] [5] [6] den 60 ve üzeri puan almak.

BAŞVURU ŞEKLİ :Adayların 26,01.2015-27.01.2015 tarihleri arasında pazartesi- salı günü

Şefaatli Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Dİğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Öğrenim durum belgesi fotokopisi
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Adli sicil kaydı
 5. Yerleşim yeri belgesi
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 

Aramalar: , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir