Samsun Ayvacık SYDV Personel Alımı 2014

Samsun Ayvacık SYDV Personel Alımı 2014

İYİ DERECEDE BİLGİSAYAR KULLANMA BECERİSİNE SAHİP OLMAK – EN AZ B SINIFI EHLİYET SAHİBİ VE ARAZİ KOŞULLARINDA FİİLİ OLARAK ARAÇ KULLANABİLMEK – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı –

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak (Eğitim Fakülteleri hariç)

9) ÖSYM tarafından yapılan 2013-2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

10) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

11) Başvuracak adaylarda ERKEK olma şartı aranmaktadır.

Adaylardan istenilen belgeler www.ayvacik.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İstenilen belgelerin asıllarını başvuru esnasında ibraz etmek zorunludur.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Son Başvuru : 18.11.2014
İl SAMSUN İlçe AYVACIK / SAMSUN Alınacak Sayı 2
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 

Aramalar: , , , , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir