Sakarya Taraklı SYDV Personel Alımı 2017

Sakarya Taraklı SYDV Personel Alım İlanı

Bilgisayar bilgisini gösterir sertifika veya transkript – B Sınıfı Sürücü Belgesi – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. (Mülakat sonrası rapor istenecektir.)

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2) Vakfın personel durumu ve işin niteliği gereği Erkek olmak,

3) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

4) Son 6 aydır Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek (Taraklıda ikamet ettiğine dair belge ibraz etmek),

5) B Sınıfı ehliyet sahibi olmak,

6)Bilgisayar ofis programlarına hakim olmak,

7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) BÜRO GÖREVLİSİ İŞE ALIMI Son Başvuru : 16.03.2015
İl SAKARYA İlçe TARAKLI Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
 

Aramalar: , , , , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir