Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Türk Halk Bilimi Doçent 1 1 Doktora ve Doçentlik unvanını Türk Halk Bilimi alanında almış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak; Cumhuriyet sonrası Türk romanı ve şiiri ile kısa öykü konularında çalışmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak, Osmanlı hakimiyetinde Arap Coğrafyası ve Osmanlıların Fetret Dönemi konularında çalışmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak; Osmanlı Meşrutiyet Meclisi ve Balkan Tarihi konusunda çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Coğrafya Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 1 Beden Eğitimi ve sporda ölçme ve değerlendirme alanında çalışma yapmış olmak
Mühendislik–Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Doçent 1 1 Yüksek çözünürlüklü bindirmeli hava fotoğraflarının çizgi-tabanlı olarak otomatik eşlenmesi ve geri-çatımı konusunda çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Yrd.Doç 5 1 Peyzaj karakter analizi, peyzaj sınıflandırması, tarihi çevre-kültürel peyzaj konularında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Biyosistem Mühendisliği Yrd.Doç 4 1 Tarımda mekanizasyon ve enerji kullanımı konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yrd.Doç 5 1
Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yrd.Doç 5 1
Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yrd.Doç 5 1
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yrd.Doç 1 1 Matematik eğitiminde dijital oyun tabanlı öğrenme çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yrd.Doç 1 1 Biyomatematik ve matematiksel modellemeler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yrd.Doç 2 1 Matematik öğretmen eğitiminde matematik alan bilgisi çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yrd.Doç 1 1 Lityum ve alüminyum-bor hidrür topaklarının elektronik yapı hesaplamalarıyla incelenmesi konusunda çalışmış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Müzik Yrd.Doç 3 1 İlköğretim müzik derslerinde kullanılan okul çalgıları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Yrd.Doç 4 1 Lorentz uzayında hareket geometrisi üzerinde çalışmış olmak
İncekara Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yrd.Doç 3 1 Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, deneysel ağrı modelleri konusunda çalışmaları olup, tıbbi ürün tanıtımı ile ilgili tecrübesi olmak
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir