Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı

(Profesör ve Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

S Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul ‘ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

S Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. S Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANI
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

ADET AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Profesör 1 1 Diferansiyal geometri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 1 Nefroloji yandal uzmanlığına sahip olmak.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı

(Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ilgili Dekanlıklara/Yüksekokullara şahsen başvurmalarıgerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından bilirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.

S Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul ‘ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

S Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. S Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANI
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

ADET AÇIKLAMA
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinama-Televizyon Anasanat Dalı Yardımcı

Doçent

1 1 Bilişim alanında Doktora yapmış, şifreleme algoritmaları üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Yardımcı

Doçent

5 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi genetik alanında uzmanlık yapmış, Array CGH dizaynı ve uygulaması konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yardımcı

Doçent

5 1 Diyabetik ve Nondiyabetik hastalarda Koroner bypass greftlerinin endotel fonksiyonları üzerine çalışmış olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Cerrahi Yardımcı

Doçent

5 1 Kataraktlı köpeklerde Fakoemülsifikasyon tekniğinin kullanımı üzerine çalışmış olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler İç Hastalıkları Yardımcı

Doçent

5 1 Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, Keçilerde Florozis konusunda çalışmış olmak.
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Besleme Yardımcı

Doçent

5 1 Toprak Bölümü Lisans Mezunu olmak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Doktora yapmış, toprak kirliliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Yardımcı

Doçent

3 1 Sosyoloji alanında Doktora yapmış, Muhafazakarlık, tüketim kültürü ve kadın üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yardımcı

Doçent

5 1 İslam Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış, İbadetlerin sırları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yardımcı

Doçent

1 1 Hadis Anabilim Dalında doktora yapmış, sahabe bilgisinin tespiti ve hadislerde toplumların çöküşü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Yardımcı

Doçent

2 1 Siyaset Bilimi veya Uluslararası Siyaset alanında Doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Yardımcı

Doçent

5 1 Siyaset Bilimi alanında Doktora yapmış, karşılaştırmalı siyaset, vatandaşlık ve göç üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir