İstanbul Tersanesi Engelli İşçi Alımı 2017

İstanbul Tersanesi Engelli İşçi Alım İlanı

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Pendik-İSTANBUL)

DAİMİ ENGELLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ELEMAN ALIM ÇİZELGESİ

(Başvuru Tarihleri : 12 Ocak 2015 – 21 Ocak 2015 Tarihleri Arası)

Sıra

No

Meslek Adı İş Gücü Sayısı Eğitim Durumu Aranılan Diğer Nitelikler
1 Tesviyeci

Bilumum metal tesviye ve taşlama işleri

4 Meslek eğitimi veren liselerin Tesviye, Makine, Kalıp, Endüstiyel Mekanik, Bilgisayarlı Numerik Ko ntrol (CNC), Tesviyecilik, Tesviyecilik ve Tesviye, Makine Teknolojisi, Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik), Mekatronik bölümü mezunu adaylar başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, Görme engeli, renk körü olmayan konuşma ve işitme engeli olmayan, her iki üst ekstremitenin birinde veya her ikisinde birden engeli olmayan, her iki alt ekstremitenin birinde veya her ikisinde birden engeli olmayan,zihinsel ve psikolojik engeli olamayan adaylar başvurabilir.
2 Bobinajcı. (Elektrik)

Tüm yanık motor jeneratör, trafo ve bobin sarımlarını, kullandığı tezgah, çeşitli takım ve teçhizatın onarımını ve periyodik bakımlarını yapmak/yaptırma işleri

3 Meslek eğitimi veren liselerin Elektrik, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik, Bobinaj bölümü mezunu adaylar başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, Görme engeli, renk körü olmayan konuşma ve işitme engeli olmayan, her iki üst ekstremitenin birinde veya her ikisinde birden engel olmayan, zihinsel ve psikolojik engeli olamayan adaylar başvurabilir.

ARANAN DİĞER NİTELİKLER

1.Sınava girmek için işyerine müracaat ettiği tarihte beyan ettiği tahsil durumunun aynı tarihte farklı olduğunun tespit edilmesi halinde (bir üst okuldan mezun olan) her ne suretle olursa olsun sınavı kazansa dahi İşvereni yanıltma olarak değerlendirileceğinden işlemleri iptal edilecek ve ilk müracaatında vasıflarının sınava girmeye haiz olmadığı yönünde işlem yapılacaktır.

2.30 Mart 2013 tarih 28603 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenen, %40 ve üzeri “istihdam” için alınmış ve rapor üzerinde “Çalıştırılamayacağı İş Alanları” kısmı belirtilmiş Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan adaylar başvurabilir.

3.2014 EKPSS sınavına girmiş olan adaylar başvurabilir.

4.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olanların

5.Sözlü uygulamalı sınavının yapılacağı tarihte 18 Yaşını tamamlamış olanların

6.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olanların

7.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşıyanların

8.Adaylar başvurularını ilanın yayınlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.trinternet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

9.Adaylarda aranılan nitelikler ve istenecek belgeler müracaat sırasında talep edilecektir.

10.Başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince sınava tabii tutulucaktır.

 

Aramalar: , , , , ,

 

More Posts in Engelli Personel

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir