İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 – Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 – İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 – İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

Birim/Anabilim Dalı Profesör Doçent Alan/Özellik
Adet Derece Adet Derece
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 1 1 Bilgisayar ağları ve 5G Teknolojisi konusunda çalışmaları olmak
Denizcilik Fakültesi
Gemi Makineleri ve İşletme Müh. 1 1 Gemi makina dairesi simülatörü ve enerji verimliliği konularında çalışmaları olmak.
Gemi Makineleri ve İşletme Müh. 1 1 Akışkan ortamda parçacık yayılması ve çevresel sayısal modelleme konusunda çalışmaları olmak
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1 1 Deniz ulaştırma alanında çalışmaları olmak
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 1 Mikrodalga görüntüleme ve tıbbi uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği 1 1 Atom ve Molekül Fiziği doçenti olup, moleküler dinamik ve nano yapılı malzemelerin simülasyonu konusunda çalışmaları olmak
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği 1 1 Hidrolik/Su kaynakları alanında çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği 1 1 Mekanik/Deneysel mekanik alanında çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği 1 1 Mekanik/ Deneysel ve hesaplamalı mekanik alanlarında çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği 1 1 Yapı İşletmesi alanında çalışmaları olmak
Çevre Mühendisliği 1 1 Yurtdışı doktoralı olup, çevre bilimleri ve mühendisliği alanında moleküler biyoloji ve biyoteknoloji uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Çevre Mühendisliği 1 1 Çevre Teknolojileri/Membran biyoreaktörlerin modellenmesi ve proses simülasyonu alanlarında çalışmaları olmak
Çevre Mühendisliği 1 1 Aerobik granüler biyokütle teknolojisi ve katma değer potansiyelli biyopolimer eldesi konularında çalışmaları olmak
İşletme Fakültesi
İşletme Müh. 1 1 Üretim Yönetimi/Toplam kalite yönetimi, sağlık ve eğitim sektöründe kalite alanında çalışmaları olmak
İşletme Müh. 1 1 Finans/Finans piyasalarının mikroyapısı ve davranışsal finans alanlarında çalışmaları olmak
Kimya – Metalurji Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 1 Mekanik metalurji ve triboloji alanlarında çalışmaları olmak
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 1 Lityum iyon pil teknolojileri ve alüminyum alaşımları konusunda çalışmaları olmak
Maden Fakültesi
Jeoloji Müh. 1 1 Maden Yatakları-Jeokimya/cevher mikroskopisi ve endüstriyel maddeler alanlarında çalışmaları olmak
Jeoloji Müh. 1 1 Maden Yatakları-Jeokimya / biojeokimya, kararlı izotoplar ve jeomikrobiyoloji alanlarında çalışmaları olmak
Makine Fakültesi
Makine Mühendisliği 1 1 Kontrol ve Sistem Dinamiği /SistemAktif araç güvenliği ve işaret işlemenin mekatronik uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği 1 1 Kontrol ve Sistem Dinamiği/ Çimento prosesi üzerine doktoralı olup, model öngörülü ve kök atamalı kontrol konularında çalışmaları olmak
Makine Mühendisliği 1 1 Biyomekanik/Damar dokusunun visko-elasto-plastik modellenmesi ve yumuşak doku biyomekaniği konularında çalışmaları olmak
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 1 1 Mimarlık tarihi doçenti olup ve bu alanda çalışmaları olmak
Mimarlık 1 1 Yapı malzemesi enformasyon sistemi konusunda çalışmaları olmak
Şehir ve Bölge Planlama 1 1 Şehir planlama hukuku konusunda çalışmaları olmak
GENEL TOPLAM 16 9
 

Aramalar: , , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir