İstanbul Kadıköy SYDV Personel Alımı 2017

İstanbul Kadıköy SYDV Personel Alım İlanı

MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.(Transkriptte bilgisayar dersi aldığının görünmesi de geçerlidir.) – (4) yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji , Psikoloji, Halkla İlişkiler, bölümleriyle İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler,Siyasal Bilgiler Fakültelerinden birinden mezun olmak. – En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak – Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı –

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7)Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarfından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından (2014) KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

8 )Son 1 yıldır İstanbul Anadolu yakasında il sınırları içinde ikamet ediyor olmak

9) Erkek olmak.

10 )Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akli ya da bedensel engeli bulunmamak.

11) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabül edilmeyecektir. *İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER.

1-Diploma aslı ve fotokopisi

2-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3-Kpss 2014 sonuç Belgesi

4-Ehliyet aslı ve fotokopisi

5-2 adet fotoğraf

6-Bilgisayar sertifikası ya da transkript aslı ve fotokopisi

7-En az 1 yıldır İstanbul?da ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi aslı

**İstenen evrakların aslı, görülüp sahibine iade edilecektir.

SOSYAL YARDIM İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 19.01.2015
İl İSTANBUL İlçe KADIKÖY Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 

Aramalar: , , , , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir