İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi: 12.12.2014 İlan bitiş tarihi: 26.12.2014 İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1-Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2-2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER :

1-Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2-2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER :

1-Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2-2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2-Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3-Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 12.12.2014 – 26.12.2014 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DOÇENT 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ ORTODONTİ DOÇENT 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ ENDODONTİ DOÇENT 1
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ YARDIMCI DOÇENT 3
İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ İSTATİSTİK YARDIMCI DOÇENT 3
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI İSLAM TARİHİ YARDIMCI DOÇENT 3 İslam Medeniyeti Tarihi ve Şehir Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS YARDIMCI DOÇENT 3 Hadiste Tedlis konusunda çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ DOÇENT 1 Ürolojik Onkoloji deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM YARDIMCI DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1 Ortopedik Onkoloji deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PATOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI YARDIMCI DOÇENT 3 Romatoloji Yandal Uzmanı olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA PROFESÖR 1 Sert Çekirdekli Meyvelerde Virüs Hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir