Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim elemanları alınacaktır.

a)657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b)Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

1) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekliyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

2) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş ) puan almaları gerekmektedir.

4)Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5)Başvurular, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içersinde yapılacaktır.

6)Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı : Tarih Saat : Yer :
Yabancı Dil Sınavı 15.12.2014 10.00 İlgili Birimlerde

BİRİM/BÖLÜM Yardımcı

Doçent

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM AÇIKLAMALAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Fakültesi
Bütçe ve Mali Planlama 1 Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği alanında Doktoralı olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 1 Biyokimya Anabilim Dalında Doktoralı olup Karaciğer Toksikasyonu alanında çalışmış olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir