Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 25 inci maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi : 10.02.2017

Başvuru Tarihi : 10.02.2017

Son Başvuru Tarihi : 24.02.2017

BİRİMİ BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. AÇIKLAMALAR
1 Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doçent 3 1 Bilgi endüstrisi, iletişim ağları ve yeni medya ortamları konusunda çalışmaları olmak.
2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 2 1 Endokrinolojik cerrahi (Tiroid, Paratiroid cerrahisi) ve Tümör cerrahisi (Tiroid Kanseri,Mide Kanseri, Kolon Kanseri, Meme Kanseri ve Yumuşak Doku Kanserleri). Posterior Tiroid Kapsülü ve Yakın Tiroid Parankiminde Nodül ve Tümör Bulunma Oranları ile ilgili çalışmaları olmak.
3 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 3 1 Manyetik core-shell nanoparçacık hidrosolların gaz fazda üretilmesi ve MR görüntülemede etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak
4 Espiye Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. Yardımcı Doçent 3 1 Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olup gıdalardaki bakteriler, toksinleri ve antibiyotik dirençlilikleri hakkında çalışmaları olmak.
5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 3 1 Çocukluk çağı egzemaları ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak ve çocuklarda akciğer tüberkülozu vakalarıyla ilgili çalışmaları bulunmak.
6 Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Sanatta imgeciliğin kullanımı ve edebiyat estetiği alanında çalışmaları olmak.
7 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 4 1 Türkçe Satırarası Kur’an Tercümeleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak
8 Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Haber Üretim Süreci, Televizyon Haberciliği, Yeni İletişim Teknolojileri ve Habercilik ile haber kameramanlığı konularında çalışmaları olmak
9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Karma regresyon modelinde dayanıklı tahminler ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
10 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programından Sanatta Yeterlilik derecesine sahip olup sanatta yerlilik düzeyinde 20. yüzyıl Amerikalı bestecilerden birinin Klarnet için yazdığı bir yapıt üzerine çalışmaları olmak.
11 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçent 4 1 Farklı Kültürlerde boş zaman davranışları ve rekreasyon aktivitelerine katılım alanında çalışmaları olmak. Hemsball 1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir