Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Tıp Fakültesive Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veyaözel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiğiyayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 15.12.2014

Bitiş Tarihi: 29.12.2014

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1 Yakın dönem Türk Siyasi Hayatı ve Dış Politikası konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 1 Hayvan Sistematiği alanında doçent olmak.
Fen Fakültesi Fizik Matematiksel Fizik Doçent 1 1 Matematiksel Fizik alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Profesör 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Coğrafya Eğitimi alanında doçent olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Anayasa Hukuku alanında doçent olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1 Vergi İcra Hukuku konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 Kent Jeolojisi alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Biyokimya alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir