Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim uyesı alınacaktır Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gundur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına. Yardımcı Docent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca, profesör kadrolarına başvuranlar 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek).

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

BİRİM BÖLÜM ANABLİM DALI UNVAN DERECE ADET ADET
TIP FAKÜLTESİ CERRAHI TİP BİLİMLERİ TIBBİ

PATALOJİ

PROFESÖR i 1 Gastrointestinal sistem, Kemik patolojisi ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TİP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Otolog ve allogeneik hematopoetik kok hücre transplantasyonu konusunda deneyimli, Faz-I ve Faz-lll çok merkezli prospektif klinik araştırmalarda en az 5 yıl deneyimli Hematoloji uzmanı olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ OZa EĞİTİM DOÇENT 1 1 Zihin engellilerin eğitimi alanında doçent ümranına sahip olmak, engelli öğrencilerin kaynaştınlması ve sosyal kabulleri
konulanndaçalışmalan bulunmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ OZa EĞİTİM YARDIMCI

DOÇENT

1 1 Özel Eğitim Alanında doktora yapmış olmak ve ergenlerin okuma başarısını artırmaya yönelik çalışmalan bulunmak
FEN FAKÜLTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ASTROFİZİK PROFESÖR 1 2 Yıldız Astrofiziğinde çalışmalan olmak,Ege Üniversitesinin İngilizce ders verme koşültannı sağlıyor olmak.
FEN FAKÜLTESİ FİZİK MATEMATIKSa FİZİK YARDIMCI DOÇENT 4 1 Fizik Bilim Dalında Kesirsel Matematik ile istatistiksel mekanik konusuhda doktora yapmış olmak
FEN FAKÜLTESİ KİMYA FİZİKOKİMYA YARDIMCI DOÇENT 2 1 Radyasyonla Polimerizasyon ve Düşük Enerjili Elektronlarla ilgili çalışmalan olmak. İngilizce ders verebilir olmak.
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ZOOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 1 1 Histolojik-sitolojik uygulamalar, spektrofotometrik yöntemler ve elektroloretik analizler konusunda doktora yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ZOOLOJİ YARDIMCI DOÇENT 3 1 Doktorasını Biyoloji Anabılim Dalında Omurğalı Paleontolojisi konusunda yapmış olmak, bu alanda araştırma ve
yayınlan bulunmak.
FEN FAKÜLTESİ FİZİK NÜKLEER FİZİK YARDIMCI DOÇENT 4 1 Superizınli Permi Beta Bozunmalan konusunda makaleleri olmak.
FEN FAKÜLTESİ FİZİK GENEL FİZİK YARDIMCI DOÇENT 4 1 Fizik Bilim Dalında Ajan-Lipid etkileşimlerinin termal ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış
olmak. Ege Üniversitesinin İngilizce ders verme koşullannı sağlıyor olmak.
FEN FAKÜLTESİ FİZİK GENEL FİZİK YARDIMCI DOÇENT 4 1 Fizik Bilim Dalında Oksit kristallerin özelliklerinin totolumınesans spektroskop® ile incelenmesi konusunda doktora yapmış
olmak. Ege Üniversitesinin İngilizce ders verme koşullannı sağlıyor olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir