Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2017

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD

NO

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
01 Sağlık Teknikeri 1 -Tıbbi Laboratuvar önlisans programından mezun olmak

-Üniversite Hastanesinde analitik cihazları kullanma deneyimi olması ( PCR ve CHORUS) -( Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalıştırılacaktır.)

02 Sağlık Teknikeri 1 -Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programından mezun olmak

-En az 2 yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

03 Sağlık Teknikeri 1 -Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
04 Sağlık Teknikeri 1 -Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak

-En az 3 yıl Sağlık Kuruluşlarının Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak

-(Anestezi yoğun bakım ünitesinde çalıştırılacaktır.)

05 Sağlık Teknikeri 1 -Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak

-En az 5 yıl Sağlık Kuruluşlarının Yoğun Bakım ve Ameliyathanesinde çalışmış olmak, aynı

süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak

06 Sağlık Teknikeri 1 -Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak – Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek
07 Sağlık Teknikeri 1 -Radyoterapi önlisans programından mezun olmak

-En az 6 ay Kamu Hastanelerinin Radyoloji veya Onkoloji bölümünde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak

08 Sağlık Teknikeri 2 -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak
09 Sağlık Teknikeri 1 -Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Adayların KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ‘ ‘ hükmüne uygun olması .

5-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriYet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

a)Başvuru Formu

b)2014 KPSS sonuç belgesi

c)Öğrenim Belgesi

d)Çalışma şartı aranan ünvanlar için sağlık kuruluşlarından alınacak çalışma veya deneyim belgesi ile sigorta prim dökümü

 

Aramalar: , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir