Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak ilgili birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:0 322 338 62 85 dahili 105

0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/105

0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM ÜNVANI DERECESİ SAYISI
Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 2
İç Hastalıkları Doçent 1 1 Romatoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1
Kardiyoloji Doçent 1 1
Halk Sağlığı Doçent 1 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanlığı yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Yenidoğan yan dal uzmanlığı yapmış olmak
Biyofizik Doçent 1 1
Müh. Mimarlık Fak. Biyomedikal Müh. Profesör 1 1 Biyomedikal görüntü işleme ve biyosinyaller alanlarında çalışmaları olmak
Otomotiv Mühendisliği Doçent 1 1
Telekomünikasyon Doçent 1 1
İkt. ve İdar. Bil. Fak. Maliye Teorisi Doçent 1 1
Muhasebe Doçent 1 1
Finansman Doçent 1 1
İktisat Politikası Doçent 1 1
İstatistik Doçent 1 1
Su Ürünleri Fak. Avlama Teknolojisi Doçent 1 1
Sivil Havacılık Y.O. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Doçent 1 1
Adana Sağlık Y.O. Ebelik Doçent 1 1
Hemşirelik Doçent 1 1
Karaisalı MYO Seracılık Yrd. Doç. 1 1 Bahçe bitkileri zararlıları (entomoloji) konusunda doktora yapmış olmak
Karataş Turizm İşlt. ve Otl. Y.O. Konaklama İşletmeciliği Doçent 1 1
Ceyhan Veteriner Fak. Fizyoloji Doçent 1 1 Ağır metal fizyolojisi konusunda çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fak. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1
26

 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir