Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, Doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 338 62 85 dahili 105

0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/105

0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O. TALEP EDİLEN BÖLÜM/

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI DERECE SAYISI
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Profesör 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Pediatrik Nöroloji Bilim Dalında görev yapmak üzere.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Pediatrik Onkoloji Bilim Dalında görev yapmak üzere.
Nöroloji Profesör 1 1 “Uyku Sertifikasyon Eğitimi” verebilecek kriterlere sahip olmak.
Tıbbi Patoloji Doçent 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Pediatrik Onkoloji Bilim Dalında görev yapmak üzere.
Genel Cerrahi Doçent 1 1
Toplam 7
Fen-Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1
İstatistik Teorisi Profesör 1 1
Katı Hal Fiziği Profesör 1 1 “Yarıiletken İnce Filmler” konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Toplam 3
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 “Bahçe Bitkilerinin Derim Sonrası Fizyolojisi” alanında çalışmaları olmak.
Gıda Bilimleri Profesör 1 1
Toplam 2
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Bilimleri Doçent 1 1
Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1
Toplam 2
Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Doçent 1 1
Matematik Eğitimi Doçent 1 1
Matematik Eğitimi Profesör 1 2
Resim-İş Eğitimi Profesör 1 1
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1
Toplam 6
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Profesör 1 1
Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1
Pazarlama Profesör 1 1
Toplam 3
Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Profesör 1 1
İşleme Teknolojisi Doçent 1 1 “Karides İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi” konusunda doktora yapmış ve “Kitosan Üretimi” konusunda çalışmaları olmak.
Toplam 2
Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Profesör 1 2
Toplam 2
Ceyhan Meslek Yüksekokulu Tarım Makinaları Doçent 1 1 “Kümeslerde Buharlaştırmalı Serinletme Sistemleri” üzerinde çalışma yapmış olmak.
Toplam 1
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Doçent 1 1 “Uzaktan Algılama ve Toprak Etüt Haritalama” konusunda çalışma yapmış olmak.
Makine Profesör 1 1 “Bitki Koruma Makineleri ve Uygulamaları” konusunda çalışma yapmış olmak.
Toplam 2
İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Profesör 1 1 “Sahne Sanatları” alanında çalışmaları bulunmak.
Toplam 1
31
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir