Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1- TC.Kİmlik No’larını gösterir beyanlarını,

2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3- Üç adet fotoğraflarını,

4- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5- Üniversitemizin http//personel.beun.edu.tı7ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde a) özgeçmişlerini. b) Yayın listelerini, c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur

NOT: – Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Profesör. Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma llkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmalar, – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. – Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. – Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir

 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir