Asgari ücret artışı memur maaşını etkiler mi?

Basına yansıdığı kadarıyla Hükümetin asgari ücrete 2015’in ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er zam yapması halinde asgari ücret Ocak 2015’te brüt bin 168 TL, net 922 TL olacak. Hali hazırda 891 TL olan asgari ücret, söz konusu oranda zam yapılmasıyla net 31 TL zamlanacak.

Asgari ücretteki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 77 milyonu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Kimilerinin eline geçen ücret tutarı artarken kimilerinin de üzerindeki mali yük artmaktadır. Asgari ücret artışı, işverenlerden GSS’lilere, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkilemektedir. Dolayısıyla asgari ücret artışı birçok kesimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir özellik arzetmektedir.

Bugünkü yazımızda, 2015 yılı için basına yansıyan asgari ücret tutarının memurların maaşını nasıl etkileyeceği ile ödenen net tutarın memurdan memura değişip değişmeyeceğini ve memurlardan başka kimleri ve nasıl etkileyeceğini izah etmeye çalışacağız.

Asgari ücret rakamları memur maaşlarını doğrudan etkilemektedir

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, memurun kendisinin veya ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıyla hesaplanmaktadır. Gerçek rakamlardan uzak olmakla birlikte ele geçen maaşa etkisi bulunmaktadır ve asgari ücrettin ilk dönemindeki artış memur maaşını doğrudan etkilemektedir.

Asgari geçim indirimi 01.01.2015 – 30.06.2015 (Ocak) için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1’inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar da ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla 01.01.2015 – 30.06.2015 (Ocak) için belirlenen 1.168 TL tutarındaki asgari ücret çalışanlar açısından önem arz etmektedir.

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir