Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

– Özgeçmiş

– Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

– Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

– Doçentlik belgesi, doktora belgesi,

– 1 adet fotoğraf

– Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Dilekçe

– Özgeçmiş

– Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

– Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

– Doçentlik belgesi, doktora belgesi,

– 1 adet fotoğraf

– Nüfus Cüzdanı fotokopisi

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları ve Nefroloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 1 Radyasyon Onkolojisiuzmanı olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanından almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 3 1 “Antik Dönem Seramiği” konusunda uzman olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Doçentliğini üretim yönetimi bilim alanında almış olmak. Verimlilik ve performans ölçümü üzerine bilimsel deneyimi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali İktisat Profesör 1 1 Fonksiyonel maliye alanında bilimsel deneyimi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End.İlş. Çalışma Ekonomisi Profesör 1 1 Lisans derecesini çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında edinmiş olmak. İstihdam ve işsizlik sorunu alanında bilimsel deneyimi olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Doçent 1 1 Çevre Biyoteknolojisi konusunda uzman olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Doçent 1 1 Traverten/Tufa ve kırıntılı kayaçların sedimantolojisi, sekans stratigrafisi konularında bilimsel deneyimi olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Moleküler fizik alanında bilimsel deneyimi olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doçent 2 1 Turizm pazarlaması alanında bilimsel deneyimi olmak.
Beden Eğitimi ve S.Y.O. Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 1 Beden yoğunluğu, rezidüel volüm ve beden kompozisyonu ölçüm yöntemleri üzerine bilimsel deneyimi olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir