Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİ BÖLÜM A.B.D./A.S.D./PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 Halk Sağlığı uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Karaciğer ve böbrek naklinde deneyimli olmak, Tanısal ve tedavi amaçlı endoskopi belgesi olmak.
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Diferansiyel ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümler üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesör 1 1 Nanomalzemeler, (biyo) kompozitler alanlarında proje ve çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Bilimin doğası hakkında ölçek geliştirme, aşamalı modelleme, öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Bilişim Profesör 1 1 Uygulamalı İletişim alanında Doçent olmak, Haber ve Alımlama analizleri konularında çalışmaları bulunmak ve Gazetecilik Yüksek Lisans mezunu olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1 Birleşik Hadis Metinleri ve Tarihsellik Düşüncesi-Hadis İlişkisi alanında bilimsel yayınları olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Profesör 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Gastronomi ve Yiyecek – İçecek İşletmeciliği alanında çalışmaları olmak.
Antalya Sağlık Y.O. Beslenme ve Diyetetik Profesör 1 1 Mikrobiyoloji alanında Doçent olmak.
Teknik Bilimler M.Y.O. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Profesör 1 1 Fitopatoloji alanında doçent olmak, bitki bakteriyel patojenlerinin fiziksel ve genetik haritalaması konusunda deneyimli olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir