Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

  1. Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
  2. Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR.

BİRİMİ ANABİLİM DALI/PROĞRAMI ÜNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMALAR
Aydın İktisat Fakültesi Maliye Profesör 1 1 Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması konusunda çalışması olmak.
Aydın İktisat Fakültesi Ekonomi ve Finans Doçent 1 1 Yüksek Performans Organizasyonu ve Güçlendirici Liderlik konularında çalışmaları bulunmak.
Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Doçent 1 1 Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Yönetimi) bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Programlan ve Öğretim Doçent 1 1 İlköğretim Programlarında drama ve öğrenme-öğretme konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1 Halk Kültürü, Halk İnançları ve Alevilik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Volterra integral denklemlerin nümerik çözümleri üzerinde çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Doçent 1 1 Metroloji, Nanoteknoloji ve Görüntüleme Sistemleri, Biyomedikal Görüntü İşleme, Robotik konularında çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Acil Tıp Doçent 1 1 Kounis Sendromu ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Doçent 1 1 Probleme dayalı öğretim (PDÖ) formasyonu almış ve bu sistemle eğitim vermiş olmak. Temel eğitim becerileri konusunda yeterlilik sahibi olup eğitim vermiş olmak. Hidrocerrahi konusunda klinik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Turizm Fakültesi Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Doçent 1 1 Örgütsel Davranış üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Peyzaj Planlama Doçent 1 1 Peyzaj Ekolojisi ve Peyzaj Strüktür İndeksleri konularında çalışması olmak.
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Doçent 1 1 Beyaz peynirde homojenizasyon uygulamaları ve gıda güvenliği yönetim sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Doçent 1 1 Tarım Politikası, Gıda Güvenliği Ekonomisi, Zeytin ve Zeytin Ürünleri ekonomisi, pazarlaması ve politikaları konularında çalışmaları olmak.
 

Aramalar: , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir