Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DRC. ADET AÇIKLAMA
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Profesör 1 1 Kelam alanında doçent olmak, İtikatla sünnetin yeri ve ilahi bilgi konularında çalışmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Seramik ve Cam Çinicilik Profesör 1 1 Toprak mineralojisi ve toprak hammaddeleri alanında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Nefroloji yandalında uzmanlık yapmış olmak, doksorubisin nefropatisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yrd. Doç. 3 1 Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak, insanlarda kortizol uyanma yanıtı ve kalp hızı değişkenliği hakkında çalışmış olmak.
 

Aramalar: , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir