Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2017

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır. Başvuru Şartlan: * Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olmaları gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi. . Üniversitemizde ingilizce eğitim yapılacağından: “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih 27272 Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 7’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

. Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0322 455 00 00

Birimi Bölümü Kadro

Ünvanı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

Niteliği
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yard.Doçent 3 1 Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak ve Adli Muhasebe konusunda çalışmaları bulunmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Yard.Doçent ve Finansman 3 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Uluslararası Portföy Yönetimi konusunda çalışmaları bulunmak
Turizm Fakültesi Turizm

İşletmeciliği

Yard.Doçent 3 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Promosyon Faaliyetleri ve Marka konusunda çalışmalan bulunmak

 

 

Aramalar: , , , , , ,

 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir