2017 4C Memur zammı ne kadar olacak?

Memurların dört gözle beklediği memur maaşı zammı Memur zamları ne kadar olacak oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personelin aylık ücretleri 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olarak artacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personelin aylık ücretleri 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olarak artacak.

4/C personelin, eğitim durumları itibariyle belirlenmiş gösterge rakamlarının memur maaş katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanan brüt aylık ücretleri üzerinden sosyal güvenlik primi ile gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir. Ayrıca, hesaplanan gelir vergisi miktarından, (eş ve çocuk durumuna göre belirlenen) asgari geçim indirimi tutarının düşülmesiyle aylık net ücret bir miktar artmaktadır. Öte yandan, 4/C personel aile yardımından da yararlanabilmektedir.

2015 yılında asgari ücret ve asgari geçim indirimi

1 Kasım 2014 Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanan “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” Eki 2015 Yılı Programda, asgari ücretin 2015 yılının ilk altı ayı için %3 oranında artırılacağı ifadesi yer aldı. Buna göre, halen brüt 1.134 TL olarak uygulanmakta olan asgari ücret 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle brüt 1.168,02 TL olacak.

Ancak, asgari ücretin miktarının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında belirlenecek olması nedeniyle, Programda belirtilen orandan farklı bir artış da söz konusu olabilir.

Hükümetin açıkladığı 2015 Yılı Programındaki, asgari ücret artış oranının Asgari Ücret Tespit Komisyonundan da aynı şekilde çıkması halinde, 2015 yılı için geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları da “1.168,02 TL” rakamı üzerinden hesaplanmış olacak.

4/C personelin 2015 yılına ilişkin maaş bilgilerinden aşağıda söz edilirken, memurunyeri.com olarak asgari ücretin 1.168,02 TL olacağı varsayılarak hesaplama yapılması yoluna gidilmiştir.

4/C personelin 2014 yılı ve 2015 yılı ilk altı ayı net ücretleri

4/C personel ücretleri eğitim durumları itibariyle farklı belirlenmiştir. Bekar (ya da evli olup eşi çalışan) ve çocuğu olmayan 4/C personelin öğrenim durumuna göre 2014 yılında ve 2015 yılı ilk altı ayına ilişkin aylık net ücretleri şu şekilde:.

EĞİTİM DURUMU

2014 AYLIK NET ÜCRET*

2015 (İLK 6 AY) AYLIK NET ÜCRET*

İlköğretim mezunu

1.296,45 TL

1.340,21 TL

Lise veya dengi okul mezunu

1.407,85 TL

1.454,95 TL

Yükseköğretim mezunu

1.517,86 TL

1.568,26 TL

Çocuk sayısına ve eşin çalışma durumuna bağlı ödemeler

4/C personel evli ve eşi çalışmıyorsa, eşinden dolayı yararlanacağı aile yardımı ve asgari geçim indirimi miktarı daha fazla olacaktır. Çocuklarından dolayı 4/C personelin yararlanacağı aile yardımı ve asgari geçim indirimi miktarı da çocuk sayısına bağlı olarak değişecektir.

Aşağıdaki tabloda, eşinin çalışmıyor olması ve çocuk sayısına göre, 4/C personelin aylık ücretlerine ilave edilecek net tutarlar belirtilmiştir.

Eş ve çocuk durumu

Aylık ücrete eklenecek net tutar*

2014 yılında

2015 yılında (ilk 6 ay)

-Eşi çalışmayan için

180,36 TL

186,75 TL

-1 Çocuğu olan için (72 aydan büyük)

31,31 TL

32,98 TL

-2 Çocuğu olan için (72 aydan büyük)

62,62 TL

65,97 TL

-3 Çocuğu olan için (72 aydan büyük)

89,92 TL

94,57 TL

-4 Çocuğu olan için (72 aydan büyük)

117,22 TL

123,17 TL

-Çocukların 72 aylık ve daha küçük olması halinde, her bir çocuk için ayrıca

19,27 TL

19,85 TL

NOT: Hesaplamalarda;

*Asgari Ücrete 2015 yılı için %3 zam yapılacağı varsayılmıştır. (Asgari ücrete daha yüksek oranda zam yapılması durumunda, aylık ücrete eklenecek net tutarlar biraz daha yüksek olabilecektir)

*Gelir Vergisi oranı %15olarak uygulanmıştır. (Yılın ilerleyen aylarında, üst vergi dilimlerine girilmesi nedeniyle tabloda belirtilen net rakamlar daha düşüktür).

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir