1994 yılında polis olan ne zaman emekli olur?

1994 yılında polis olan ne zaman emekli olur?

Soru

Ben 26.05.1994 tarihi itibari ile Polis Memurluğuna başladım. 13.09.1973 doğumluyum. 24.08.1999 ile 24.02.2001 tarihleri arasında 18 ay süre ile Askerlik hizmeti yaptım ve bu süreyi daha sonra borçlanma olarak ödedim. Kendi sistemimizde yıpranma ile birlikte 15.02.2015 tarihi itibari ile 25 yıl 5 ay 15 gün hizmetim gözükmekte ve emeklilik tarihim 15.12.2018 olarak gözükmektedir. Bu bilgiler doğrumu dur? Teşekkür ederim.

Cevap

1994 yılında polis memurluğuna başlayanın emeklilik koşulları;

2008 yılı Ekim ayı öncesinden göreve başlayan Devlet memurlarının emeklilik işlemleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yapılmaktadır. Devlet memurlarının görevleri itibariyle kazanmış oldukları fiili hizmet süresi zamları, emeklilik için gerekli olan hizmetlerinin tamamlanmasında ve emekli olabilecekleri yaşın hesabında esas alınmaktadır. Bu şekilde, fiili hizmet süresi zammına sahip devlet memurları hizmet ve yaşın tamamlanmasında avantajlı olmakta ve erken emekli olabilmektedirler. Fiili hizmet süresi zamları aylık oranını, emeklilik ikramiyesinde esas alınan hizmet süresini artırır.

Polis mesleğini yapmakta olanlar, 1 yıl için 3 ay fiili hizmet süresi zammını kazanmaktadırlar. 12 ay hizmet 15 ay olmaktadır. Ay kesirleri de fiili hizmet süresi zammında değerlenir. Fiili hizmet süresi zammı kademeli yaş grubundan grubundan indirilmektedir. Ve yaş grubu olarak daha önce emeklilik kazanımını sağlar.

8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve giren erkek Devlet memuru 25 hizmet yılı + Kademeli Yaş = Emeklilik koşulunu tamamlaması gerekmektedir.

Yaş hesabı da 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne gore yapılmaktadır. 15 Haziran 2002 tarihine kadar olan hizmetler yaş hesabında geçerli olmaktadır.

Açıklamamızdan sonra çalışma durumunuzda değerlendirmelerimiz;

1)15 Haziran 2002 tarihine kadar olan hizmetleriniz, 6 yıl 6 ay, 1 yıl 6 ay askerlik borçlanması ve yaş grubunun bulunmasında esas olacak fiili hizmet süresi zammınız da 4 yıl 7 ay 15 gün olduğunu hesaplamaktayız.

Emeklilik yaş grubunuz 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 ( i ) bendi “i) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,” hükmü gereği 51 YAŞINIZI TAMAMLAYACAĞINIZ TARİH OLACAKTIR.

13/09/1973 doğumunuza gore 26/05/2024 tarihi emeklilik tarihiniz oluyor.

2) Polis memuru olarak görev yaparak emekli olacağınız tarih itibariyle elde edeceğiniz fiili hizmet süresi zammının tamamı 26/05/2024 tarihinden düşüleceğinden, bu düşürme sonucunda yaş olarak emeklilik tarihiniz ortaya çıkacaktır. Örneğin; 26/05/2024 – 4 yıl 7 ay 15 gün fiili hizmet süresi zammı olursa, emeklilik yaş tarihiniz 11/10/2019 tarihi, 26/05/2024 – 5 yıl fiili hizmet süresi zammı olursa, emeklilik yaş tarihiniz 26/05/2019 tarihi, 6 yıl fiili hizmet süresi zammı olursa 26/05/2018, 6 yıl 7 ay olursa, 26/10/2017 tarihi gibi)

3) 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 40 hükmü, polis memurlarının azami görev yapabilecekleri yaş hadlerini kurala bağlamıştır.

Madde 40 hükmü;

İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

………………

ç) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:

………………

II – Emniyet mensupları:

1 – Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60

2 – Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58

3 – Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56

4 – Kıdemli başpolis memuru, başpolis

memuru ve polis memurları 55

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,”

Maddeye gore polis memurları azami 55 yaşını dolduracakları tarihe kadar görev yapabiliyorlar. Bu yaştan sonra görev yapmaları mümkün olmuyor. Başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı olursa 56 yaş ve rütbeye gore de 58 veya 60 yaş azami görev yapacakları sure oluyor.

 
 

More Posts in Makaleler

 
 

Paylaş 
 
 
 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir